Công cụ này hiện tại chỉ chạy tốt trên máy tính, chúng tôi đang phát triển cho version phiên bản di động

Check keyword position - Google Search. Kiểm tra xếp hạng từ khóa - theo xếp hạng Google.

Keyword (ex: iphone X). Từ khóa (vd: iphone X )
Domain (abc.com) Tên miền (abc.com)
Keyword Từ khóa
Position Vị trí Link Liên kết